#PoznajWystawęCzasową


Aktualności przybliżające treści prezentowane na wystawach czasowych dostępnych w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
Wyświetla 9 wpisów z 18 na 2 stronach
Po rozwiązaniu Służby Zwycięstwu Polski premier i Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski 13 listopada 1939 r. powołał Związek Walki Zbrojnej…
81 lat temu zakończyła się trwająca od 2 października ostatnia bitwa kampanii polskiej. Walczyła w niej dzielnie dowodzona przez gen. Franciszka…
#PoznajWystawęCzasową „Walka i Cierpienie…” i zobacz jakimi rodzajami broni walczyli żołnierze polscy w kampanii polskiej 1939 r. Relikty…
Korpus Ochrony Pogranicza to powstała w 1924 r. wojskowa formacja, której celem była ochrona wschodnich granic II Rzeczpospolitej przed dywersyjną…
15 września 1939 r. w neutralnym estońskim porcie w Tallinie internowany został ORP „Orzeł”. Wydawało się, że to koniec szlaku bojowego tej jednostki…
Jednym z pierwszych więźniów niemieckiego obozu Stutthof był aresztowany 1 września 1939 r. ksiądz Franciszek Rogaczewski. Do obozu trafił w…
Władze sowieckie różnymi sposobami pozyskiwały środki finansowe na zaspokojenie bieżących potrzeb, zazwyczaj bezwzględnie wyzyskując ludność…
„Życie moje było trudne, ale ciekawe. O takie właśnie prosiłem Boga w młodości” – napisał w swoim pamiętniku Janusz Korczak. Na początku sierpnia…
Operacja „Husky” rozpoczęła się w nocy z 9 na 10 lipca 1943 r. Była to pierwsza wielka aliancka inwazja połączonych sił brytyjskich i amerykańskich.…
Sprawdź pozostałe cykle

Westerplatte Timeline