Publikacje wydawnictwa Muzeum II Wojny Światowej

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku od początku swojego istnienia wydaje publikacje naukowe, popularnonaukowe, albumy, a nawet komiksy. Prezentowane wydawnictwa wnoszą istotny wkład do stanu wiedzy o genezie, przebiegu i konsekwencjach tego konfliktu, a także do debaty nad pamięcią dotyczącą II wojny światowej oraz istotą systemów totalitarnych. Publikacje przyczyniają się także do wyjaśnienia kontrowersji w obszarze świadomości historycznej oraz przezwyciężenia nieporozumień dotyczących przeszłości.

wyświetl książki według serii
KL Ravensbrück. Historia kompleksu obozów
Bernhard Strebel
Publikacja stanowi bogate i rozległe źródło wiedzy o organizacji KL Ravensbrück i jego podobozów, warunkach w nim panujących, więźniarkach i więźniach, a także niemieckich oprawcach.
Polska Armia Ludowa 1943–1945
Andrzej Gąsiorowski
To pierwsze tak obszerne i kompleksowe opracowanie poświęcone działalności Polskiej Armii Ludowej jako organizacji konspiracyjnej.
Echa pancernego rajdu
Tomasz Gliniecki
Mit wyzwoleńczy Armii Czerwonej, tworzony wedle wytycznych sowieckiej propagandy – z pominięciem niewygodnych, często wstydliwych faktów – mocno zakorzenił się we współczesnej świadomości nie tylko…
Polsko, ile Ty mnie kosztowałaś...
Artur Jendrzejewski
W publikacji przedstawiono osobę Stefana Ignaszaka – jednego spośród wielu bohaterów, którego dokonania nie zostały docenione w powojennej Polsce.
Praca w dywersji
Sebastian Pawlina
Książka tworzy obraz konkretnych ludzi, którzy zmagali się z walką na wielu frontach podczas II wojny światowej. Oprócz chwały i niezłomności wielu z nich zdarzały się momenty zwątpienia wobec…
Zbrodnia katyńska
Jerzy Platajs
O ile tematyka zbrodni katyńskiej doczekała się już licznych i dogłębnych opracowań, o tyle kwestia przesłuchań byłych polskich jeńców wojskowych przed sądami wojskowymi nie była dotąd szczegółowo…
Śmieszne sto milionów Słowian
Jerzy W. Borejsza
Różne przejawy rasizmu, mimo bolesnych doświadczeń II wojny światowej, nadal są problemem w XXI w. Część z nich nosi znamiona antyslawizmu. Czy był to jedynie światopogląd Hitlera, czy może narodu…
Żołnierze banici
Jiří Friedl
Pierwotnie publikacja powstała z myślą o czeskim czytelniku, aby przybliżyć mu, czym była Brygada Świętokrzyska, w jakich okolicznościach znalazła się na czeskim terytorium i jak rozwijały się jej…
W kręgu Bolesława Srockiego
Waldemar Stopczyński
W książce ukazano – niezbyt często akcentowane – zróżnicowanie konspiracyjnych związków młodzieży w okupowanej Warszawie. Podkreślono również, że mimo różnic środowisko było skonsolidowane poprzez…
Zmarnowana szansa?
Piotr M. Majewski
W książce podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy Czechosłowacja mogła jesienią 1938 r. obronić się przed niemieckim atakiem.
Sprawiedliwość, zemsta i rewolucja
red. Andrzej Paczkowski
Publikacja stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób poszczególne państwa Europy Środkowo-Wschodniej realizowały potrzebę rozliczeń z brzemieniem II wojny światowej. Część główna składa się…
Polska w polityce zagranicznej Litwy w latach 1938–1939
Audrius Žulys
Monografia stosunków polsko-litewskich w przededniu II wojny światowej porusza ich najbardziej kontrowersyjne i złożone problemy.