Przejdź do treści

PRACA PRZYMUSOWA POD ZNAKIEM SWASTYKI

PRACA PRZYMUSOWA POD ZNAKIEM SWASTYKI

Cudzoziemscy robotnicy, jeńcy wojenni i więźniowie w Niemczech i okupowanej Europie w latach 1939–1945
Mark Spoerer

Mark Spoerer (ur. 1963 r.), niemiecki historyk, profesor na Uniwersytecie w Ratyzbonie, specjalizuje się w historii społecznej i gospodarczej Niemiec oraz krajów Europy Zachodniej w XIX i XX w. , prowadzi badania dotyczące pracy przymusowej podczas I i II wojny światowej. Opublikował m.inZwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen auf dem Gebiet der Republik Österreich 1939-1945 (2004, wraz z .: Florianem Freundem, Bertrandem Perzem), Neue deutsche Wirtschaftsgeschichte des 20. Jahrhunderts (2013, wraz z Jochenem Strebem).

Dlaczego tak masowo angażowano cudzoziemską siłę roboczą? Jak liczna ona była i skąd pochodziła? Jak wyglądały warunki życia i pracy robotników? Ilu z nich przeżyło, ilu zmarło? Kto był za to odpowiedzialny? I w końcu: kto kiedy i od kogo uzyskał za to rekompensatę? Odpowiedzi na te pytania stara się znaleźć niniejsza książka. Celem jej nie jest encyklopedyczne ujęcie tematu, uwzględniające wszystkie możliwe detale, lecz systematyczne wprowadzenie do tego zagadnienia wraz z odniesieniami do literatury przedmiotowej.

Fragment z Wprowadzenia

Tłumaczenie Łukasz Marek Plęs


Opis bibliograficzny: Mark Spoerer, Praca przymusowa pod znakiem swastyki.Cudzoziemscy robotnicy, jeńcy wojenni i więźniowie w  Niemczech i okupowanej Europie w latach 1939–1945, Gdańsk 2015, s. 330, ISBN 978-83-63029-88-3.

Książkę można nabyć za m.in. za pośrednictwem księgarni internetowej Motyle Książkowe