Przejdź do treści

WALKA O PANOWANIE W GŁĘBINACH

WALKA O PANOWANIE W GŁĘBINACH.jpg

Historia powstania U-boota typu XXI

Marcin Westphal

Marcin Westphal – historyk i archiwista, absolwent Uniwersytetu Gdań­skiego, obecnie pracownik Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (kierownik Działu Wystawienni­czego). Współautor scenariusza stałej wystawy plenerowej: „Westerplatte. Kurort – Bastion – Sym­bol” otwartej w 2009 r. na półwyspie Westerplatte oraz książki Śladami ludzi morza. Jan Stankiewicz – kapitan żeglugi wielkiej (wraz z Lidią Potykanowicz-Sudą, 2008). Jego zainteresowania badawcze skupiają się na działaniach wojennych na morzach w okresie II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem roli niemieckiej broni podwodnej.

W Polsce przez dziesięciolecia badacze unikali podejmowania zagadnień dotyczących seryjnie budo­wanych i montowanych w gdańskich stoczniach U-Bootów typu XXI. (…) Dobrze się stało, że Mar­cin Westphal przełamał tę barierę niemocy i w polskim piśmiennictwie pojawia się cenne opracowanie o najnowszej wojennej produkcji niemieckich okrętów podwodnych w Gdyni i Gdańsku. (…) Wydanie tego tomu wydatnie wzbogaci polską historiografię związaną obszarowo nie tylko z dziejami morskimi III Rzeszy, ale również dziejami morskimi Rzeczypospolitej Polskiej okresu wojny.

prof. dr hab. Jan Kazimierz Sawicki

Monografia Marcina Westphala jest najpełniejszym polskim opracowaniem odzwierciedlającym frag­ment historii niemieckiej floty podwodnej i dziejów techniki okrętowej. Będzie ona niezmiernie pomocna nie tylko przy pisaniu nowej syntezy II wojny światowej na morzu, lecz także stanie się użyteczna do przygotowania historii techniki wojskowej XX wieku.

prof. dr hab. Waldemar Rezmer

Opis bibliograficzny: Marcin Westphal „Walka o panowanie w głębinach. Historia powstania U-boota typu XXI”, Gdańsk 2014, ss. 346, ISBN 978-83-63029-93-7

Książkę można nabyć za m.in. za pośrednictwem księgarni internetowej Motyle Książkowe