Pracujący dla Kriegsmarine konstruktorzy U-Bootów w poważnym stopniu przyczynili się do powstania współczesnych okrętów. Monografia Marcina Westphala jest najpełniejszym polskim opracowaniem odzwierciedlającym fragment historii niemieckiej floty podwodnej i dziejów techniki okrętowej.

 

Celem prezentowanego szczegółowego opracowania było dogłębne omówienie genezy, ewolucji konstrukcji i przebiegu służby w Kriegsmarine U-Bootów inżyniera Hellmutha Waltera i dużych jednostek oceanicznych typu XXI. Książka zawiera 14 rozdziałów, które wyczerpująco opisują dzieje samych projektów, nakreślając kontekst historyczny i omawiając zmianę roli podwodnej floty w okresie II wojny światowej.

 

Marcin Westphal, Walka o panowanie w głębinach. Historia powstania U-Boota typu XXI, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Gdańsk 2014, ss. 346, ISBN 978-83-63029-93-7.