Warto zaznaczyć, że autorka – jako jedna z pierwszych w Polsce – dotarła do dokumentów oficera SOE Petera Wilkinsona w Imperial War Museum. Prowadziła też badania m.in. w Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego.


Publikacja składa się z pięciu głównych rozdziałów, które opisują działania Brytyjskiej Misji Wojskowej w Polsce, pobyt Brytyjczyków w niemieckich obozach jenieckich na terenie Polski czy pomoc Polskiego Państwa Podziemnego. Skupiono się też na działalności brytyjskich żołnierzy w polskiej konspiracji i brytyjskich operacjach specjalnych na ziemiach polskich. Wartościowym uzupełnieniem monografii są mapy, zdjęcia i tabele z danymi.


Anna Zapalec, Druga strona sojuszu. Żołnierze brytyjscy w Polsce w czasie II wojny światowej, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Gdańsk 2014, ss. 476, ISBN 978-83-63029-76-0.