Przejdź do treści

WOJNA NA KASZUBACH

WOJNA NA KASZUBACH

Pamięć polskich i niemieckich świadków.

oprac. Roland Borchers i Katarzyna Madoń – Mitzner

Książka jest efektem polsko-niemieckiego projektu o dwudziestowiecznej historii Kaszub. Autorzy dokumentują losy mieszkańców tego regionu, posługując się metodą oral history.Kaszuby były przez całe stulecia regionem wieloetnicznym, zamieszkiwanym przez Polaków, Niemców, Kaszubów i Żydów. W książce utrwalone zostały opowieści ludzi pamiętających jeszcze tę wieloetniczność, będącą częścią ich świata, który radykalnie zmienił się w wyniku II wojny światowej.

Roland Borchers – historyk, doktorant z zakresu oral history(historii mówionej), pracownik Instytutu Europy Wschodniej Wolnego Uniwersytetu w Berlinie. Zajmuje się historią Polski w XX wieku, historią II wojny światowej oraz historią Kaszub.

Katarzyna Madoń-Mitzner – redaktor i praktyk historii mówionej, autorka wielu publikacji i wystaw związanych z XX-wieczną historią Polski. Współzałożycielka Ośrodka KARTA, obecnie zastępca dyrektora Domu Spotkań z Historią w Warszawie i kierownik Archiwum Historii Mówionej DSH i OK.

W publikacji wykorzystano wywiady z 53 świadkami wydarzeń, z czego 32 z Polski i 21 z Niemiec, które były nagrywane były w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Centralną część książki stanowią fragmenty relacji, uporządkowane chronologicznie z podziałem na okresy: międzywojenny, wojnę i czasy powojenne. Każdy ze świadków przedstawiony jest w krótkiej notce biograficznej, co ma służyć powiązaniu rozsianych po książce fragmentów i dostarczyć dodatkowych informacji.

Do książki dołączona jest płyta DVD zawierająca fragmenty wywiadów w oryginalnej formie pochodzące z Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią i Ośrodka KARTA.

Opis bibliograficzny: Roland Borchers, Katarzyna Madoń-Mitzner, Wojna na Kaszubach. Pamięć polskich i niemieckich świadków, Gdańsk 2014, ss.421, ISBN 978-83-63029-90-6

Książkę można nabyć w księgarniach i za pośrdenictwem księgarni internetowej.