W publikacji wykorzystano wywiady z 53 świadkami wydarzeń, z czego 32 z Polski i 21 z Niemiec. Centralną część opracowania stanowią fragmenty relacji uporządkowane chronologicznie z podziałem na okresy: międzywojenny, wojnę i czasy powojenne. Każdy ze świadków przedstawiony jest w krótkiej notce biograficznej, co ma służyć powiązaniu rozsianych po książce fragmentów i dostarczyć dodatkowych informacji. Można też skorzystać z indeksów nazwisk i geograficznego.

 

Do książki dołączona jest płyta DVD zawierająca fragmenty wywiadów w oryginalnej formie, pochodzące z Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią i Ośrodka KARTA.


Roland Borchers, Katarzyna Madoń-Mitzner, Wojna na Kaszubach. Pamięć polskich i niemieckich świadków, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Gdańsk 2014, ss. 421, ISBN 978-83-63029-90-6.