Przejdź do treści

PŁACZ PO WARSZAWIE

PŁACZ PO WARSZAWIE

Powstanie Warszawskie 1944. Dzienniki. Świadectwa

oprac.: Wiktoria Śliwowska, Janusz Marszalec, Artur Wodzyński

 

Wiktoria Śliwowska, ur. w 1931 r. w Warszawie, córka Józefa Lewina-Łaskiego (Wacława Zawadzkiego) i Sary Fryszmanówny. Powstanie warszawskie spędziła w kamienicy przy Marszałkowskiej 41. O sobie mówi, że jest historykiem z przypadku, a z zamiłowania edytorem (specjalizuje się w dziejach w polskich XIX-wiecznych ruchów niepodległościowych – blisko współpracowała m.in. z prof. Stefanem Kieniewiczem). Żona Renè Śliwowskiego, literaturoznawcy  i tłumacza, mieszka w Warszawie i pracuje nad tomem poświęconym Walerianowi Łukasińskiemu. 

Czy można przez 63 dni żyć złudną nadzieją zwycięstwa obserwując śmierć, doświadczając strachu i cierpienia? Czy bohaterstwo może iść w parze z tchórzostwem, a poświęcenie z egoizmem?

Próbę odpowiedzi na te pytania czytelnik znajdzie w zamieszczonych w tym tomiku zapiskach kobiet, które przeżyły powstanie warszawskie. Jedna z nich Wiktoria Śliwowska, w 1944 r. trzynastoletnia Wisia Załęska, ocalona z getta warszawskiego, a dziś wybitny historyk, rozlicza się po latach ze „swoim powstaniem”, opowiadając historię jednej z warszawskich rodzin. 

Ci, którzy spodziewają się jednowymiarowego, wyłącznie heroicznego obrazu z akademii rocznicowych, przeżyją rozczarowanie. To raczej opowieść o czyśćcu. Nie kończy się on w dniu zakończenia walk powstańczych, przeciągając się na długie miesiące niewoli i poniewierki.

dr Janusz Marszalec

Opis Bibliograficzny: Płacz po Warszawie. Powstanie Warszawskie 1944. Dzienniki. Świadectwa, oprac.: Wiktoria Śliwowska, Janusz Marszalec, Artur Wodzyński, Gdańsk 2014, ss. 206+2nlb, ISBN 978-83-63029-20-3, wydawca: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Książkę można nabyć w księgarniach i za pośrednictwem księgarni internatowej Motyle Książkowe lub poczytaj.pl