Jak mówi sam autor we wstępie, przez „codzienność” rozumie ogół zachowań szerokich grup żołnierzy, które wypełniają czas ich służby i wypoczynku, a zarazem są ściśle powiązane z przynależnością do armii – struktury ściśle zhierarchizowanej.

 

Publikacja jest cennym źródłem informacji zarówno dla historyków, jak i pasjonatów tematyki II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem okresu kampanii wrześniowej 1939 r. Czytelnik może w niej znaleźć m.in. opisy przemarszów, postojów, aprowizacji, a także aspektów religijnych w szeregach wojska, nastawienia do nieprzyjaciela czy charakteru kontaktów z ludnością cywilną.

 

Artur Wodzyński, W odwrocie i walce. Codzienność polskich żołnierzy podczas kampanii 1939 roku, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Gdańsk 2013, ss. 398, ISBN 978-83-63029-25-8.