Czytelnik może się dowiedzieć, w jaki sposób planowana była rasistowska selekcja, jak stosowano ją w praktyce i jakie miała konsekwencje w całej Europie. W publikacji zebrano też biogramy 100 ekspertów rasowych. To wartościowe zestawienie dla historyków, gdyż w dotychczasowych opracowaniach wspomnianym ekspertom nie poświęcano dostatecznej uwagi. Tymczasem, zdaniem Heinemann, jest to bardzo specyficzna grupa funkcjonariuszy narodowosocjalistycznych, której warto przyjrzeć się dokładniej. Dzięki prezentowanej publikacji jest to możliwe.

 

Isabel Heinemann, Rasa, ziemia, niemiecka krew. Główny Urząd Rasy i Osadnictwa SS i nowy porządek rasowy Europy, tłum. Justyna Górny, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Gdańsk 2014, ss. 600, ISBN 978-83-63029-98-2.