Przejdź do treści

RASA, ZIEMIA, NIEMIECKA KREW

RASA, ZIEMIA, NIEMIECKA KREW

Główny Urząd Rasy i Osadnictwa SS i nowy porządek rasowy Europy.

Isabel Heinemann

 

Isabel Heinemann, dr historii, profesor historii nowożytnej i najnowszej na Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Münster, kierownik grupy badawczej młodych naukowców „Wartości rodzinne w przemianach społecznych” („Familienwerte im gesellschaftlichen Wandel”) tamże. Opublikowała m.in.:„Rasse, Siedlung, deutsches Blut”. Das Rasse- und Siedlungshauptamt der SS und die rassenpolitische Neuordnung Europas (2003), Wissenschaft, Planung, Vertreibung: Neuordnungskonzepte und Umsiedlungspolitik im 20. Jahrhundert (2006).

W niniejszym opracowaniu Autorka poddaje analizie Główny Urząd Rasy i Osadnictwa SS jako kluczowy instrument imperium SS. Eksperci rasowi SS zostali przedstawieni jako specyficzna grupa funkcjonariuszy narodowosocjalistycznych. Książka pokazuje, jak zaplanowano rasistowską selekcję, w jaki sposób zastosowano ją w praktyce i jakie miała konsekwencje. W kolejnych sześciu studiach monograficznych zaprezentowano, jak decyzje ekspertów rasowych SS wpłynęły na politykę przymusowych wypędzeń i ustanawianie nowego porządku etnicznego w różnych regionach Europy – w Protektoracie Czech i Moraw, na wcielonych do Rzeszy ziemiach Polski zachodniej, w Alzacji i Lotaryngii, w Generalnym Gubernatorstwie, na okupowanych terenach Związku Radzieckiego oraz w tzw. Starej Rzeszy.   

Opis bibliograficzny:I. Heinemann, Rasa, ziemia, niemiecka krew. Główny Urząd Rasy i Osadnictwa SS i nowy porządek rasowy Europy, Gdańsk 2014, ss. 600, ISBN 978-83-63029-98-2, wydawca: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Książkę można nabyć m.in. w księgarni internetowej.