Publikacje wydawnictwa Muzeum II Wojny Światowej

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku od początku swojego istnienia wydaje publikacje naukowe, popularnonaukowe, albumy, a nawet komiksy. Prezentowane wydawnictwa wnoszą istotny wkład do stanu wiedzy o genezie, przebiegu i konsekwencjach tego konfliktu, a także do debaty nad pamięcią dotyczącą II wojny światowej oraz istotą systemów totalitarnych. Publikacje przyczyniają się także do wyjaśnienia kontrowersji w obszarze świadomości historycznej oraz przezwyciężenia nieporozumień dotyczących przeszłości.

wyświetl książki według serii
Forpoczta Hitlera. Rola niemieckiej dywersji w polityce Hitlera wobec Polski i w wojnie 1939 roku
Tomasz Chinciński
W książce skupiono się na roli niemieckich struktur dywersyjnych w kampanii wrześniowej, czyli na temacie dotąd badanym jedynie fragmentarycznie, w sposób niepełny. Autor uzupełnia tę lukę – udało mu…
Czerwone Bagno. Konspiracja i partyzantka antysowiecka w Augustowskiem. Wrzesień 1939–czerwiec 1941
Tomasz Strzembosz, Rafał Wnuk
Książka autorstwa Tomasza Strzembosza i Rafała Wnuka przybliża fenomen antysowieckiej konspiracji na terenach Puszczy Augustowskiej. Ruch oporu powstał w tym rejonie Polski bardzo szybko, bo już we…