Publikacja pokonferencyjna składa się z trzech części. Pierwszą z nich poświęcono wybuchowi II wojny światowej. Część druga nosi tytuł Kształty pamięci wojny i prezentuje referaty poświęcone postrzeganiu tego konfliktu. W trzeciej części autorzy skupili się na wybranych aspektach drogi od tzw. zimnej wojny do wolności. Całość zamyka zapis panelu dyskusyjnego z udziałem Andrzeja Paczkowskiego, Dietera Bingena, Aleksandra Smolara i Jadwigi Staniszkis.

 

Od wojny do wolności. Wybuch i konsekwencje II wojny światowej 1939–1989, red. Marek Andrzejewski, Grzegorz Berendt, Tomasz Chinciński, Andrzej Trzeciak, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku–Wydawnictwo Naukowe Scholar, Gdańsk–Warszawa 2010, ss. 234, ISBN 978-83-7383-473-6.