Dużą wartością książki jest prezentowanie subiektywnych odczuć poszczególnych narratorów powojennej opowieści z uwzględnieniem osobistych przeżyć, ocen sytuacji i różnorodnych detali. Nie jest to dyskurs naukowy, lecz literackie ujęcie wspomnień, których barwa, mimo upływu wielu lat, nadal ujmuje odbiorcę. To również wizja nowego Gdańska i Pomorza, gdzie rodzi się nowa tożsamość, złożona z wielu odcieni tradycji.

 

Barbara Szczepuła, Rajski ogród, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku–Wydawnictwo Naukowe Scholar, Gdańsk–Warszawa 2010, ss. 351, ISBN 978-83-7383-462-0.