Książka podzielona jest na trzy główne części, poprzedzone wprowadzeniem i zwieńczone zakończeniem. Część pierwsza odnosi się do definicji samej instytucji przebaczenia i postrzegania tego zjawiska. W drugiej opisano pięć przykładów gestów przebaczeń. Część trzecią poświęcono filozofii przebaczania. Całość publikacji uzupełnia aneks, w którym zamieszczono pełne teksty okolicznościowych przemówień historycznych.

 

Karolina Wigura, Wina narodów. Przebaczenie jako strategia prowadzenia polityki, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku–Wydawnictwo Naukowe Scholar, Gdańsk–Warszawa 2011, ss. 270, ISBN 978-83-7383-520-7.