Ukazanie wielu aspektów relacji polsko-czechosłowackich podczas wojny pozwala zrozumieć rozmaite niekonsekwencje widoczne w działaniach czeskich, polskich i słowackich. Należy podkreślić, że Jiři Friedl zachowuje rzeczowość i unika szukania winnych po jednej tylko stronie.

 

Praca oparta jest na chronologicznej koncepcji wykładu, a jej główne rozgraniczenia czasowe stanowią wydarzenia, które w istotny sposób wpłynęły na rozwój stosunków czechosłowacko-polskich – klęska Polski i Francji, śmierć gen. Władysława Sikorskiego oraz zerwanie stosunków dyplomatycznych z polskim rządem na uchodźstwie.

 

Jiři Friedl, Na jednym froncie. Czechosłowacko-polskie stosunki wojskowe 1939–1945, tłum. Grzegorz Gąsior, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku–Wydawnictwo Naukowe Scholar, Gdańsk–Warszawa 2011, ss. 451, ISBN 978-83-7383-519-1.