Przejdź do treści

Między codziennością a wielką historią

Piotr T. Kwiatkowski, Lech Nijakowski, Barbara Szacka, Andrzej Szpociński, Między codziennością a wielką historią -Warszawa 2010

Druga wojna światowa w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego.

Piotr T. Kwiatkowski, Lech M. Nijakowski, Barbara Szacka, Andrzej Szpociński

Autorzy opisali w tej książce nie tylko pamięć zbiorową dotyczącą wojny, ale znacznie więcej – odsłonili obraz społeczeństwa polskiego widziany przez pryzmat dzisiejszego postrzegania II wojny światowej. Powstała w ten sposób doskonała książka, nieraz mówiąca o nas więcej niż prace poświęcone czasom obecnym. Powinna to być obowiązkowa lektura dla polityków, socjologów, a także publicystów i autorów szkolnych programów nauczania historii.

prof. dr hab. Anna Landau-Czajka

Książka ta powstała na podstawie analizy materiału empirycznego będącego pokłosiem projektu badawczego „II wojna światowa w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego”. Jest jednak czymś zdecydowanie ambitniejszym niż typowy raport z badań. Zawarte w niej teksty przedstawiają zarówno obecny stan pamięci o wojnie, jak i przemiany tej pamięci w ostatnich dziesięcioleciach. Tak szerokie ujęcie problemu pozwala czytelnikowi na samodzielną interpretację przedstawionego materiału empirycznego i stawianie własnych pytań.

dr hab. Kaja Kaźmierska, prof. UŁ

Recenzja autorstwa dr. Aleksandra Zinczenko powstała w ramach projektu „Historyczna Prawda” zorganizowanego przez Polski Instytut w Kijowie.

Dystrybucją książki zajmuje się Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR z Warszawy. Można ją nabyć m. in. za pośrednictwem jego księgarni internetowej.

Opis bibliograficzny: Piotr T. Kwiatkowski, Lech Nijakowski, Barbara Szacka, Andrzej Szpociński, Między codziennością a wielką historią. Druga wojna światowa w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego, Gdańsk-Warszawa 2010, ss 332, ISBN 978-83-7383-455-2.