W książce można prześledzić m.in. dynamikę przemian pamięci zbiorowej Polaków, o której świadczą wyniki przeprowadzonych wcześniej badań. Jak zaznacza w recenzji prof. Anna Landau-Czajka, jest to „doskonała książka, nieraz mówiąca o nas więcej niż prace poświęcone czasom obecnym. Powinna to być obowiązkowa lektura dla polityków, socjologów, a także publicystów i autorów szkolnych programów nauczania historii”.

 

Piotr T. Kwiatkowski, Lech Nijakowski, Barbara Szacka, Andrzej Szpociński, Między codziennością a wielką historią. Druga wojna światowa w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku–Wydawnictwo Naukowe Scholar, Gdańsk–Warszawa 2010, ss. 332, ISBN 978-83-7383-455-2.