Wiek XX to także początek wojen ideologicznych i zastosowania broni masowej zagłady, począwszy od gazów bojowych, a skończywszy na bombie atomowej. „Rewolucja technologiczna, niosąc postęp […] stała się zarazem wielkim zagrożeniem naszej cywilizacji” – zaznacza Jerzy W. Borejsza.

 

Publikacja jest zbiorem szkiców i esejów z lat 1970–2010, które były zamieszczane zarówno w polskich, jak i zagranicznych publikacjach naukowych, a także w periodykach. Tom zaczynają cztery szkice z elementami autobiograficznymi. W dalszej części można znaleźć blok poświęcony Włochom, a także m.in. europejskim totalitaryzmom, kolaboracji czy pacyfizmowi.

 

Jerzy W. Borejsza, Stulecie zagłady, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku–Wydawnictwo Naukowe Scholar, Gdańsk–Warszawa 2011, ss. 283, ISBN 978-83-7383-477-4.