Jak podkreślają autorzy, celem prezentowanej publikacji jest zmiana tego stanu rzeczy, a także oddanie hołdu ludziom, którzy, ryzykując życiem, nie wahali się, by podjąć walkę i sprzeciwić się systemowi totalitarnemu.

 

Historia ukazana w książce to opowieść o konkretnych ludziach i siatkach konspiracyjnych. Jej początkiem jest wybuch II wojny światowej, rozwinięciem – agresja sowiecka na Polskę, a zakończeniem – zmiana okupanta w 1941 r.


Tomasz Strzembosz, Rafał Wnuk, Czerwone Bagno. Konspiracja i partyzantka antysowiecka w Augustowskiem. Wrzesień 1939–czerwiec 1941, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku–Wydawnictwo Naukowe Scholar, Gdańsk–Warszawa 2009, ss. 212, ISBN 978-83-7383-382-1.