Przejdź do treści

Forpoczta Hitlera

Tomasz Chinciński, Forpoczta Hitlera, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2010

Niemiecka dywersja w Polsce w 1939 roku.

Tomasz Chinciński

Praca poświęcona tak kluczowemu wydarzeniu dla dziejów wojny polsko-niemieckiej 1939 roku, jak rola niemieckich struktur dywersyjnych w kampanii wrześniowej, jest jak najbardziej uzasadniona zarówno dotychczasowym brakiem całościowego ujęcia tego zagadnienia, jak i fragmentarycznym oraz niepełnym stanem prowadzonych do tej pory badań na ten temat. Efekty pracy badawczej Autora (...) są bardzo interesujące i w wielu wypadkach zupełnie nowatorskie. (...) Książka Tomasza Chincińskiego jest bardzo wartościową monografią, wzbogacającą znacząco naszą wiedzę o niemieckich przygotowaniach do wojny z Polską w 1939 roku - napisał prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jeden z recenzentów pracy.

Autor dotarł do kilkunastu archiwów nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami. Prowadził kwerendę m. in. w Moskwie i Londynie, dotarł również - co warte jest szczególnego podkreślenia - do archiwów niemieckich (...). W efekcie udało mu się stworzyć przekonujący obraz niemieckich działań dywersyjnych w Polsce, ich uwarunkowań politycznych i militarnych; wprowadził w obieg naukowy wiele nowych faktów i ustaleń. Niewątpliwie jego praca istotnie powiększa stan naszej wiedzy na temat kampanii 1939 r. - stwierdził dr hab. Grzegorz Motyka.

Recenzja na stronie „Berliner Gesellschaft”

Dr Tomasz Chinciński jest historykiem, pełni funkcję kierownika Działu Naukowego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W latach 2003-2007 był sekretarzem zespołu badawczego, który zajmował się wydarzeniami bydgoskimi z września 1939 r. Jest współautorem (wraz z Pawłem Machcewiczem) tomu Bydgoszcz 3-4 września 1939. Studia i dokumenty (2008).

Dystrybucją książki zajmuje się Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR z Warszawy. Można ją nabyć m. in. za pośrednictwem jego księgarni internetowej.

Opis bibliograficzny: Tomasz Chinciński, Forpoczta Hitlera. Niemiecka dywersja w Polsce w 1939 roku, Gdańsk-Warszawa: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2010, ss. 419, ISBN 978-83-7383-389-0.