Tomasz Chinciński poświęcił pierwszy rozdział książki celom polityki III Rzeszy wobec Niemców mieszkających poza jej granicami. W rozdziale drugim skupił się na opisie polityki Hitlera wobec Polski i mniejszości niemieckiej w tym kraju. Trzeci rozdział poświęcono działaniom socjotechnicznym Niemców, a czwarty – działalności dywersyjnej na Śląsku. Dalsze rozdziały zawierają opis niemieckich działań w Wielkopolsce, na Pomorzu i w innych częściach kraju. Końcowy, ósmy rozdział jest podsumowaniem działań dywersyjnych w przededniu wybuchu wojny.

 

Tomasz Chinciński, Forpoczta Hitlera. Rola niemieckiej dywersji w polityce Hitlera wobec Polski i w wojnie 1939 roku, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku–Wydawnictwo Naukowe Scholar, Gdańsk–Warszawa 2010, ss. 419, ISBN 978-83-7383-389-0.