Przejdź do treści

Publikacje wydawnictwa Muzeum II Wojny Światowej

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku od początku swojego istnienia wydaje publikacje naukowe, popularnonaukowe, albumy, a nawet komiksy. Prezentowane wydawnictwa wnoszą istotny wkład do stanu wiedzy o genezie, przebiegu i konsekwencjach tego konfliktu, a także do debaty nad pamięcią dotyczącą II wojny światowej oraz istotą systemów totalitarnych. Publikacje przyczyniają się także do wyjaśnienia kontrowersji w obszarze świadomości historycznej oraz przezwyciężenia nieporozumień dotyczących przeszłości.

wyświetl książki według serii
Druga strona sojuszu. Żołnierze brytyjscy w Polsce w czasie II wojny światowej
Anna Zapalec
Książka jest wynikiem dogłębnej kwerendy historycznej i analizy obszernych materiałów źródłowych, która dotyczy interesującego aspektu II wojny światowej – pobytu na terenie Polski żołnierzy…
W odwrocie i walce
Artur Wodzyński
Licząca niemal 400 stron książka Artura Wodzyńskiego stanowi szczegółowe omówienie codzienności żołnierzy polskich na froncie kampanii 1939 r.
O jaką wojnę walczyliśmy?
Jerzy Kochanowski
Zbiór 26 artykułów Jerzego Kochanowskiego w mniej lub bardziej bezpośredni sposób odnosi się do II wojny światowej. Jak podkreśla sam autor, tę książkę „pisał przez 30 lat”.
Żołnierze generała Maczka
Jarosław Pałka, Machteld Venken, Krzysztof Marcin Zalewski
Prezentowana książka powstała w dużej mierze dzięki zebraniu świadectw ostatnich żyjących żołnierzy-weteranów walk. Właśnie perspektywa żołnierska jest w tym przypadku niezwykle wartościowa.
Cień Kłyma Sawura
Grzegorz Motyka
W publikacji zebrano teksty powstałe w ciągu minionych kilkunastu lat, które bezpośrednio odnoszą się do polsko-ukraińskiej historii i pamięci.
Partnerzy czy petenci?
Dušan Segeš
Słowackie wydanie niniejszej monografii otrzymało w 2010 r. Premię Funduszu Literackiego (Premia Literarneho Fondu) w kategorii literatura naukowa i fachowa oraz Nagrodę Słowackiego Towarzystwa…
Sonderaktion Krakau
Zygmunt Starachowicz
Główny bohater książki, Zygmunt Starachowicz, był absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Przypadkowo został aresztowany w ramach Sonderaktion Krakau.
Wojna po wojnie
Grzegorz Motyka, Rafał Wnuk, Tomasz Stryjek, Adam F. Baran,
Dla tysięcy mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej zwycięstwa Armii Czerwonej w 1944 r. nie oznaczały oswobodzenia, lecz nową niewolę. Represje, które towarzyszyły procesowi wprowadzania komunizmu,…
Polen zwischen Hitler und Stalin
Marek Kornat
W niemieckojęzycznej książce Marka Kornata zestawiono i podsumowano wyniki badań na temat polityki zagranicznej Polski do 1939 r., której celem było zapewnie trwałości państwa i zabezpieczenie jego…
Polityka zagraniczna Polski 1938–1939. Cztery decyzje Józefa Becka
Marek Kornat
W niniejszej publikacji zaprezentowano nowatorskie spojrzenie na kluczowe problemy dotyczące przyczyn wybuchu II wojny światowej. Przeanalizowano nie tylko polską perspektywę, ale uwzględniono też…
Tajemnice Blizny. Wywiad Armii Krajowej w walce z rakietami   V-2
red. Rafał Wnuk, Robert Zapart
W publikacji podjęto próbę opisania niezwykle ważnego aspektu działań wywiadowczych Armii Krajowej – spenetrowanie niemieckiego ośrodka doświadczalnego „Artilleriezielfeld-Blizna”, na którego terenie…
W okupowanym Krakowie
Anna Czocher
Założeniem niemieckiego okupanta było przekształcenie Krakowa w całkowicie niemiecki ośrodek, nie tylko z nazwy. Co więcej – miał być on rzeczywistą stolicą Generalnego Gubernatorstwa, również w…