Operacja „Husky” – ORP Dzik i ORP Sokół  – walki Polaków na Zachodzie

#PoznajWystawęCzasową – Operacja „Husky” – ORP Dzik i ORP Sokół – walki Polaków na Zachodzie

Operacja „Husky” rozpoczęła się w nocy z 9 na 10 lipca 1943 r. Była to pierwsza wielka aliancka inwazja połączonych sił brytyjskich i amerykańskich. Jej celem było opanowanie Sycylii, otworzenie aliantom drogi do dalszych desantów w Italii  oraz działań na Morzu Śródziemnym i skuteczne wyeliminowanie Włoch z udziału w wojnie. #PoznajWystawęCzasową „Walka i Cierpienie”, gdzie prezentujemy eksponaty związane z udziałem Polaków w operacji „Husky”.

Decyzję o uderzeniu na Sycylię podjęli obradujący w styczniu 1943 r. w Casablance szefowie sztabów brytyjskiego i amerykańskiego. Dowódcą całej operacji Sił Sprzymierzonych został gen. Dwight Eisenhower. Działania w ramach inwazji na Sycylię rozpoczęły się 9 lipca 1943 r. od wypłynięcia alianckiej desantowej armady z portów na Malcie i w Afryce Północnej. 10 lipca ruszył desant na plażach Sycylii. W ciągu następnych tygodni aliantom udało się opanować Palermo, zachodnią część wyspy i północną, aż po Mesynę, która skapitulowała 17 sierpnia 1943 r. Nie ulega wątpliwości, że działania aliantów na Sycylii przyniosły wymierne korzyści, choćby w wyeliminowaniu Włoch z wojny, które na początku września 1943 r. podjęły rozmowy, zakończone 8 września oficjalnym zawieszeniem broni.

Odwiedzając wystawę czasową „Walka i Cierpienie. Obywatele polscy podczas II wojny światowej”, można odnaleźć eksponaty będące świadectwem polskiego wkładu w zwycięską walkę aliantów. Należą do nich chorągiewki „Jolly Roger” („Wesoły Roger”) jakie wywieszano na okrętach podwodnych ORP Dzik i ORP Sokół . Obie jednostki brały udział w operacji „Husky”, patrolując wody wokół Sycylii i były bardzo skuteczne w swoich działaniach, dzięki czemu doczekały się określenia „Terrible Twins” („Straszne Bliźniaki”). Warto zwrócić uwagę, jakie znaki graficzne składają się na kompozycję miniaturek „Jolly Roger”. Flagę wywieszano na maszcie, gdy okręt wpływał do portu. Każda załoga z dumą prezentowała swoje osiągnięcia bojowe umieszczając na „Jolly Roger” odpowiednie i czytelne dla wszystkich znaki. W centrum każdej z flag widniał symbol piracki – czaszka ze skrzyżowanymi piszczelami. Wokół umieszczano symbole świadczące o odniesionych sukcesach: poziome paski oznaczały zatopione jednostki wroga (białe – handlowe; czerwone – wojenne), gwiazdy – pojedynki artyleryjskie (symbol dwóch skrzyżowanych luf dział), skrzyżowane szable – abordaże. Jeśli na pasku umieszczony był symbol np. swastyki, oznaczało to, że załoga zdobyła także banderę zatopionego okrętu. Każda z prezentowanych „Jolly Roger” miała swoje wyróżniki. Na tej pochodzącej z ORP Dzik naszyty był symbol psa rasy Husky, nawiązujący do kryptonimu operacji lądowania aliantów na Sycylii, zaś ta z ORP Sokół miała kratownicę, która została naszyta po ataku na port w Navarino, gdzie jednostka zaplątała się w sieć denną przeciwko okrętom podwodnym, ale mimo uruchomienia min, wyswobodziła się i uszła bez szwanku.

Prezentowana na wystawie miniaturka flagi „Jolly Roger” z ORP Dzik należała do por. mar. inż. Stanisława Rybickiego, służącego na ORP Sokół oraz ORP Dzik.

Więcej o Polakach walczących poza granicami swojej ojczyzny dowiecie się, odwiedzając wystawy główną i czasową w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Miniaturki „Jolly Roger” pochodzą ze Zbiorów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, dar Barbary Zięby.

#PoznajWystawęCzasową
Aktualności przybliżające treści prezentowane na wystawach czasowych dostępnych w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.