Wystawa „Wypędzeni 1939. Deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy”

Prezentacja wystawy: „Wypędzeni 1939. Deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy” w wersji niemieckojęzycznej pt. „Vertriebene 1939. Deportationen von polnischen Bürgern aus den ins Dritte Reich eingegliederten Gebieten”, uroczystości otwarcia wystawy

Data wydarzenia
Miasto
Poznań
Miejsce
Urząd Marszałkowski w Poznaniu
Organizator
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu