Przeszłe wydarzenia

Województwo mazowieckie, gmina Radziejowice / sala Gminnego Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach
Kielce / Wojewódzki Dom Kultury