Przeszłe wydarzenia

Poznań / Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fort VII
Gdynia / Muzeum Marynarki Wojennej