Przeszłe wydarzenia

Gdańsk / Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, sala konferencyjna im. Jana Olszewskiego