III Wielkopolskie Forum Pamięci Narodowej „Wielkopolska 1939–1945. Pamięć i edukacja”

W tym roku obchodzimy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Pamiętając o polskich bohaterach i ofiarach tej okrutnej wojny, 12 października 2019 r. w Forcie VII w Poznaniu, miejscu kaźni tysięcy Wielkopolan w okresie okupacji niemieckiej, organizujemy III Wielkopolskie Forum Pamięci Narodowej.

Forum jest głównym wydarzeniem edukacyjnym Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu. W tym roku zapraszamy wszystkich do spotkania pod hasłem „Wielkopolska 1939–1945. Pamięć i edukacja”. Forum jest miejscem wymiany poglądów, źródłem inspiracji, wiedzy i wsparcia dla przedstawicieli instytucji, członków stowarzyszeń kultywujących pamięć i wszystkich mieszkańców Poznania i Wielkopolski zainteresowanych edukacją i historią regionu.
W tym roku współgospodarzem całodniowego forum jest Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, a całość odbywać się będzie na terenie obiektów Fortu VII w Poznaniu. Okazją do spotkania jest nie tylko 80. rocznica wybuchu II wojny światowej, ale także utworzenie pierwszego obozu koncentracyjnego na ziemiach polskich – Fortu VII, który dzisiaj pełni rolę Miejsca Pamięci. Nie zapominamy także o „Operacji Tannenberg”, w ramach której w samym tylko 1939 r. Niemcy zamordowali kilka tysięcy mieszkańców Wielkopolski.

Podczas paneli dyskusyjnych poruszymy wątki związane z zapomnianymi zbrodniami niemieckimi, martyrologią więźniów Fortu VII, życiem codziennym w Wielkopolsce oraz Miejscami Pamięci. Omówimy także zagadnienia związane z udostępnianiem materiałów archiwalnych dotyczących okupacji niemieckiej. Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję wysłuchać wybitnych przedstawicieli świata nauki, liderów stowarzyszeń, zacnych Gości m.in. obecni będą Martha Gammer Przewodnicząca Memoriału Gusen oraz Rudolf Haunschmied, autor wielu publikacji o obozie koncentracyjnym Gusen, który od wiosny 1940 r. był głównym miejscem eksterminacji polskiej inteligencji w ramach operacji Intelligenzaktion. Udział w forum będzie możliwością nawiązania cennych kontaktów, tak potrzebnych w codziennej pracy nad badaniami i upamiętnianiem okresu II wojny światowej w Wielkopolsce.

Zaplanowane panele dyskusyjne:
•    Okupacja niemiecka w Wielkopolskie – zbiory archiwalne.
•    Pamięć o zbrodniach niemieckich. Miejsca Pamięci w Wielkopolsce i na świecie.
•    Charakterystyka okupacji niemieckiej w Wielkopolsce 1939-45.
•    Pamięć i edukacja. Jak opowiadać o okupacji niemieckiej?

Odbędzie się także wiele imprez towarzyszących oraz spotkanie rodzin ofiar i więźniów Fortu VII.

Data wydarzenia
Miasto
Poznań
Miejsce
Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fort VII
Organizator
Oddział IPN w Poznaniu