Konferencja „Gdynia i Wybrzeże we wrześniu 1939 roku i w początkach okupacji”

Gdynia i polskie Wybrzeże od pierwszego dnia II wojny światowej doznały skutków militarnego konfliktu a niedługo potem brutalnej okupacji i wysiedleń.   
 
Muzeum Miasta Gdyni i Muzeum Marynarki Wojennej zapraszają na konferencję „Gdynia i Wybrzeże we wrześniu 1939 roku i w początkach okupacji”, podczas której przedstawiciele pomorskich muzeów, placówek kulturalnych i uczelni wyższych zaprezentują obecny stan badań na temat początków II wojny światowej w Gdyni i na Wybrzeżu. Konferencja odbędzie 12 października 2019, a więc w 80. rocznicę pierwszych wysiedleń Polaków z Orłowa.  
 
Obrady podzielone będą na trzy bloki tematyczne:  
 
-Muzea – w którym pracownicy pomorskich muzeów przedstawią zasoby swoich placówek związane z tematem konferencji oraz stan ich opracowania;  
 
-Badania – w którym zostaną zaprezentowane najnowsze ustalenia i odkrycia historyków badających początek wojny i okupacji w Gdyni i na Pomorzu;
 
-Edukacja historyczna – w którym pomorskie muzea i placówki kultury przedstawią realizowane w ich ramach projekty edukacyjne dotyczące tematyki konferencji.
 
Wszystkich zainteresowanych tematyką zapraszamy do wysłuchania referatów i udziału w dyskusji przewidzianej po każdym z bloków tematycznych.

Obrady konferencyjne będą się toczyć w budynkach Muzeum Marynarki Wojennej i Muzeum Miasta Gdyni. Początek 12 października 2019, o godzinie 10:00. Wstęp wolny.

Data wydarzenia
Miasto
Gdynia
Miejsce
Muzeum Marynarki Wojennej
Organizator
Muzeum Miasta Gdyni i Muzeum Marynarki Wojennej