Przeszłe wydarzenia

Wieluń / Kino-teatr "Syrena"
Przemyśl / Plac Niepodległości
Wieluń / Muzeum Ziemi Wieluńskiej
Pionki / Centrum Aktywności Lokalnej; Cmentarz Nowy