Promocja publikacji pt. Sonderfahndungsbuch Polen. Specjalna księga gończa dla Polski, oprac. Grzegorz Bębnik

Specjalna Księga Gończa dla Polski. Niemiecka lista proskrypcyjna z początku 1940 r., zawierająca nazwiska osób przeznaczonych do natychmiastowego aresztowania, opracowana przez Główny Urząd Policji Kryminalnej Rzeszy w Berlinie, we współpracy z działającymi na ziemiach polskich od września 1939 r. grupami operacyjnymi (Einsatzgruppen) policji bezpieczeństwa i SD. Reprint przygotowany na podstawie egzemplarza z zasobu Oddziałowego Archiwum IPN w Katowicach sygn. IPN Ka 32/899 z uzupełnieniami z egzemplarza z zasobu Biblioteki Śląskiej w Katowicach sygn. II 849588, opatrzony krytycznym wstępem przygotowanym przez dr. hab. Grzegorz Bębnika.

Promocja potrwa od 12.00 do 13.30.

Data wydarzenia
Miasto
Katowice
Miejsce
Przystanek Historia IPN
Organizator
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach