Przeszłe wydarzenia

Warszawa / Plac Józefa Piłsudskiego