Opracowanie dokumentacji na wielobranżowy projekt modernizacji budynku byłej Elektrowni wraz z aranżacją wnętrz do celów wystawienniczych i z zagospodarowaniem terenu oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na działce 3/5 na Westerplatte i innymi usługami