Przejdź do treści

O Nagrodzie

Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dr Karol Nawrocki oraz Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik podpisali 1 kwietnia 2019, porozumienie o współpracy w sprawie organizacji I edycji Nagrody im. ppłk. Jana Kowalewskiego.

Patron Nagrody

Patronem Nagrody jest wybitny, choć ciągle mało doceniany i pozostający w cieniu wielkich dowódców, polski oficer, podpułkownik Jan Kowalewski, który wykorzystując potęgę własnego umysłu, działał dla dobra ogółu, zmieniając otaczającą rzeczywistość wbrew ograniczeniom.

Kategorie Nagrody

Przyjmujemy zgłoszenia do dwóch kategorii Polska dla świata - dla osób z kraju, których osiągnięcia przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy badawcze i Świat dla Polski dla osób z zagranicy, których działania przynoszą pożytek Polsce i polskiemu narodowi.

Zgłoszenia do Nagrody

Do 1 czerwca 2019 r. przyjmujemy zgłoszenia kandydatów do Nagrody. Szukamy przede wszystkim osób nieszablonowych, z ponadprzeciętnymi zdolnościami, wykorzystujących je w służbie innym. Zależy nam na docenieniu „codziennych bohaterów”, których działalność bywa niedostrzegana, a którzy swoją aktywnością i odkryciami, starają się uczynić świat lepszym.

Regulamin

Nagroda im. ppłk. Jana Kowalewskiego, zwana dalej „Nagrodą”, jest coroczną, międzynarodową i interdyscyplinarną nagrodą, przyznawaną w drodze konkursu, osobom reprezentującym różne dziedziny wiedzy oraz zawody, które wykorzystując potęgę własnego umysłu, zdobytą wiedzę i umiejętności, działają dla dobra ogółu.

Organizatorzy

Organizatorami konkursu „Nagroda im. ppłk. Jana Kowalewskiego” są Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Politechnika Gdańska.
28 września 2019 r. w sali konferencyjnej im. Jana Olszewskiego odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. ppłk. Jana Kowalewskiego. Poznaliśmy nazwiska laureatów oraz osiągnięcia, które były podstawą do ich wyróżnienia. Każdy z czterech nagrodzonych otrzymał statuetkę z brązu autorstwa prof. Stanisława Radwańskiego, specjalnie zaprojektowany dyplom oraz nagrodę finansową. Uroczystość uświetnił swoim występem Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej pod batutą prof. Mariusza Mroza.
W sobotę, 28 września 2019 r. o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej im. Jana Olszewskiego odbędzie się uroczystość wręczenia Nagrody im. ppłk. Jana Kowalewskiego. Podczas uroczystości poznamy nazwiska zwycięzców konkursu oraz osiągnięcia, które były podstawą do ich wyróżnienia.Uroczystość uświetni swoim występem Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej pod batutą prof. Mariusza Mroza.
28 czerwca br. w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku miało miejsce posiedzenie Kapituły Konkursowej Nagrody im. ppłk. Jana Kowalewskiego. Laureatami zostaną osoby, które wykorzystując potęgę własnego umysłu, zdobytą wiedzę i umiejętności, działają dla dobra wspólnego w myśl hasła „Rozum przed siłą”. Zwycięzców poznamy 28 września br. podczas uroczystej gali w MIIWŚ.