Przejdź do treści

O Nagrodzie

Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dr Karol Nawrocki oraz Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik podpisali 1 kwietnia 2019, porozumienie o współpracy w sprawie organizacji I edycji Nagrody im. ppłk. Jana Kowalewskiego.

Patron Nagrody

Patronem Nagrody jest wybitny, choć ciągle mało doceniany i pozostający w cieniu wielkich dowódców, polski oficer, podpułkownik Jan Kowalewski, który wykorzystując potęgę własnego umysłu, działał dla dobra ogółu, zmieniając otaczającą rzeczywistość wbrew ograniczeniom.

Kategorie Nagrody

Przyjmujemy zgłoszenia do dwóch kategorii Polska dla świata - dla osób z kraju, których osiągnięcia przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy badawcze i Świat dla Polski dla osób z zagranicy, których działania przynoszą pożytek Polsce i polskiemu narodowi.

Zgłoszenia do Nagrody

Do 1 czerwca 2019 r. przyjmujemy zgłoszenia kandydatów do Nagrody. Szukamy przede wszystkim osób nieszablonowych, z ponadprzeciętnymi zdolnościami, wykorzystujących je w służbie innym. Zależy nam na docenieniu „codziennych bohaterów”, których działalność bywa niedostrzegana, a którzy swoją aktywnością i odkryciami, starają się uczynić świat lepszym.

Regulamin

Nagroda im. ppłk. Jana Kowalewskiego, zwana dalej „Nagrodą”, jest coroczną, międzynarodową i interdyscyplinarną nagrodą, przyznawaną w drodze konkursu, osobom reprezentującym różne dziedziny wiedzy oraz zawody, które wykorzystując potęgę własnego umysłu, zdobytą wiedzę i umiejętności, działają dla dobra ogółu.

Organizatorzy

Organizatorami konkursu „Nagroda im. ppłk. Jana Kowalewskiego” są Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Politechnika Gdańska.
27 listopada zapraszamy na kolejne wydarzenie z cyklu Spotkania z historią. Tym razem zaprezentujemy książkę Wojciecha Grotta „Podpułkownik Jan Kowalewski (1892-1965)”. Prezentowana publikacja jest kolejną pozycją z cyklu „Patroni dla Gdańskich Ulic”. Spotkanie odbędzie się o godzinie 17:30 w foyer na poziomie -2. O książce rozmawiać będą dr hab. Karol Polejowski oraz Wojciech Grott.
Senat przyjął uchwałę dotyczącą ustanowienia roku 2020 rokiem podpułkownika Jana Kowalewskiego. Przypomnijmy, że wybitny matematyk, kryptolog i lingwista jest patronem Nagrody, którą w bieżącym roku ustanowiło Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku wspólnie z Politechniką Gdańską.
28 września 2019 r. w sali konferencyjnej im. Jana Olszewskiego odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. ppłk. Jana Kowalewskiego. Poznaliśmy nazwiska laureatów oraz osiągnięcia, które były podstawą do ich wyróżnienia. Każdy z czterech nagrodzonych otrzymał statuetkę z brązu autorstwa prof. Stanisława Radwańskiego, specjalnie zaprojektowany dyplom oraz nagrodę finansową. Uroczystość uświetnił swoim występem Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej pod batutą prof. Mariusza Mroza.