Przejdź do treści

#PoznajJanaKowalewskiego – nagroda im. ppłk. Jana Kowalewskiego

06/11/2020 - 19:05
fot. M2WŚ

Nagroda im. ppłk. Jana Kowalewskiego została ustanowiona w 2019 r. Jest to wspólne przedsięwzięcie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Politechniki Gdańskiej. Jest ona przyznawana wybitnym osobom z kraju i z zagranicy, które swoją działalnością czynią świat lepszym. Nagrodę otrzymują więc osoby nawiązujące swoją postawą do hasła „rozum przed siłą”, które charakteryzuje działalność Jana Kowalewskiego.

Wyboru laureatów dokonuje Kapituła Konkursowa – międzynarodowe grono złożone z przedstawicieli świata nauki, działaczy społecznych, dziennikarzy, artystów i krewnego Jana Kowalewskiego. Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach – „Polska dla świata” i „Świat dla Polski” – oraz w podkategoriach wiekowych – do 35. roku życia i powyżej tego wieku. Jedną z nagród jest specjalnie zaprojektowana statuetka wykonana w brązie autorstwa prof. Stanisława Radwańskiego.

Pierwsza edycja Nagrody im. ppłk. Jana Kowalewskiego odbyła się w 2019 r. Wśród laureatów znaleźli się: dr Utako Komai z Japonii, prof. Raimo Pullat z Estonii, prof. Ryszard Katulski z Gdańska oraz Mateusz Krakowczyk.

Tegoroczna edycja konkursu została odwołana z uwagi na pandemię COVID-19.

Przypomnijmy, że decyzją prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z 22 września 2020 r. ppłk Jan Kowalewski został pośmiertnie awansowany do stopnia generała brygady.

[ZDJĘCIE, zał. nr 4] Statuetka przyznawana w ramach konkursu o Nagrodę im. ppłk. Jana Kowalewskiego / fot. Mikołaj Bujak (MIIWŚ)