Przejdź do treści

SPOTKANIA Z HISTORIĄ – promocja książki „Podpułkownik Jan Kowalewski”

21/11/2019 - 10:29
SPOTKANIA Z HISTORIĄ – promocja książki „Podpułkownik Jan Kowalewski” 27.11.

27 listopada zapraszamy na kolejne wydarzenie z cyklu Spotkania z historią. Tym razem zaprezentujemy książkę Wojciecha Grotta „Podpułkownik Jan Kowalewski (1892-1965)”.


Prezentowana publikacja jest kolejną pozycją z cyklu „Patroni dla Gdańskich Ulic”. Spotkanie odbędzie się o godzinie 17:30 w foyer na poziomie -2. O książce rozmawiać będą dr hab. Karol Polejowski oraz Wojciech Grott.

Podpułkownik Jan Kowalewski – twórca polskiej służby radiowywiadowczej. W 1920 r. złamał wiele sowieckich szyfrów, przyczyniając się do zwycięstwa Polski z bolszewikami. Odznaczony krzyżem Virtuti Militari V klasy. W III powstaniu śląskim szef wywiadu oddziałów powstańczych. W okresie międzywojennym attaché wojskowy w Moskwie i Bukareszcie. W 1939 r. pomagał polskim uchodźcom w Rumunii. W Lizbonie stworzył centrum polskiego wywiadu. Po zakończeniu II wojny światowej pozostał na emigracji. 
Podpułkownik Jan Kowalewski jest patronem nagrody przyznawanej przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Politechnikę Gdańską. Wyróżnienie trafia do osób, które są reprezentantami różnych dziedzin wiedzy oraz zawodów i na co dzień wykorzystują potęgę własnego umysłu, zdobytą wiedzę i umiejętności, działają dla dobra ogółu. Więcej o nagrodzie TU.

Wojciech Grott - doktorant historii na Uniwersytecie Gdańskim, pracownik Działu Naukowego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Swoje zainteresowania badawcze skupia wokół prasy jako źródła historycznego, szczególnie w kontekście "wydawnictw gadzinowych" publikowanych na terenie Generalnego Gubernatorstwa.