Przejdź do treści

Nietzsche i naziści. Moje spojrzenie, Stephen R.C. Hicks

Nietzsche i naziści. Moje spojrzenie, Stephen Hicks

 

"Nietzsche i naziści. Moje spojrzenie" Stephena R.C. Hicksa to najnowsza publikacja z serii naukowej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Książka, która po raz pierwszy ukazała się w 2010 roku w Stanach Zjednoczonych, za sprawą MIIWŚ doczekała się drugiego wydania polskiego, opatrzonego dwoma wstępami merytorycznymi.

Jak zaznacza recenzent książki-eseju dr hab. Piotr Kostyło, prof. UKW:

Książka Stephena Hicksa nie jest pracą czysto filozoficzną, w jeszcze mniejszym stopniu jest rozprawą historyczną. Należy ona do kategorii prac z obszaru historii idei, pokazujących, w jaki sposób kształtowały się idee kierujące postępowaniem jednostek i społeczeństw (w tym przypadku nazizm), jak były wdrażane w praktyce i do jakich skutków doprowadziły. W swojej narracji Hicks regularnie odwołuje się do źródeł, z jednej strony do tekstów protagonistów narodowego socjalizmu, z drugiej do cytatów z książek Nietzschego. Taka metoda prezentacji treści chroni autora przed zarzutem o „czyste spekulacje” i osadza jego analizy i interpretacje w stosownych kontekstach historycznych.

Praca amerykańskiego naukowca, wzbogacona o indeks osobowy i geograficzny, poza zagadnieniami związanymi z bezpośrednim wpływem światopoglądu Friedricha Nietzschego na ideologię narodowo-socjalistyczną porusza kwestie dotyczące historiozofii czy zależności zachodzących między filozofią a historią.

Książkę w cenie 50 zł można zakupić w sklepiku muzealnym (poziom -3).

Stephen R.C. Hicks – profesor, urodzony w Kanadzie amerykański filozof zajmujący się problematyką filozofii edukacji oraz historii idei. Dyrektor Centrum Etyki i Przedsiębiorczości na Uniwersytecie Rockford w USA. Autor książek, m.in.: Zrozumieć postmodernizm. Sceptycyzm i socjalizm od Rousseau do Foucaulta (Bydgoszcz 2016). Jest przedstawicielem realizmu w filozofii i obrońcą dziedzictwa oświecenia, głównie indywidualnej wolności i przedsiębiorczości.

Opis bibliograficzny: Stephen R.C. Hicks, Nietzsche i naziści. Moje spojrzenie, tłum. Izabela Kłodzińska, Gdańsk 2019, Wydawnictwo Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, ss. 128, ISBN: 978-83-65975-15-3.