Konkurs na budowę wystawy w Elektrowni na Westerplatte

Badania archeologiczne na Westerplatte, które sukcesywnie prowadzi Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku stanowią pierwsze kompleksowe prace wykopaliskowe w historii półwyspu. Do 2021 r. szczegółowo przebadano obszar o powierzchni niemalże 5 tys. m² oraz pozyskano ponad 50 tys. artefaktów datowanych na okres od połowy XVII do połowy XX w. Najcenniejsze spośród wydobytych obiektów zaprezentowane zostaną na wystawie „Westerplatte. Pamięć w ziemi zapisana”.

Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotacja celowa na zadanie: Budowa Muzeum Westerplatte i rewitalizacja Pola Bitwy 1939.