Harmonogram

Konkursu na budowę wystawy w Elektrowni na Westerplatte

Czynność

Termin

Ogłoszenie konkursu i zamieszczenie regulaminu

16 sierpnia 2022 r.

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

31 sierpnia 2022 r.

do godz. 15:00

Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszeń do złożenia prac konkursowych

7 września 2022 r.

Składanie prac konkursowych

19 października 2022 r.

do końca dnia

Obrady Sądu Konkursowego

Do 24 października 2022 r.

Ogłoszenie wyników konkursu

24 października 2022 r.

Wypłata nagród

Nie wcześniej niż 15 dni od ogłoszenia wyników

 

Zwrot prac nienagrodzonych i niewytypowanych przez Sąd Konkursowy do dalszych prac nastąpi po 17 października 2022 r.

 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić terminy określone w powyższym harmonogramie. O wszystkich zmianach uczestnicy konkursu będą niezwłocznie informowani.