Nagrody

Konkurs na budowę wystawy w Elektrowni na Westerplatte

Zamawiający przewiduje przyznanie w konkursie nagród o łącznej kwocie 35 000 zł oraz zaproszenia autora zwycięskiej pracy do zawarcia umowy z Zamawiającym na wykonanie projektu.

 

I nagroda:

– kwota pieniężna w wysokości 20 000 zł brutto;

zwycięzca otrzyma zaproszenie do zawarcia umowy z Zamawiającym na realizację projektu, nadzór autorski oraz wykonanie czynności pomocniczych w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy wystawy;

 

II nagroda:

– kwota pieniężna w wysokości 10 000 zł brutto;

 

III nagroda:

– kwota pieniężna w wysokości 5000 zł brutto.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość przyznania niepieniężnych wyróżnień honorowych uzasadnionych decyzją Sądu Konkursowego.

 

Zamawiający wskazuje, że nagrody pieniężne i wyróżnienia mogą zostać przyznane wyłącznie uczestnikom, którzy w wyniku oceny Sądu Konkursowego otrzymają minimum 70% punktów.