O konkursie

Konkurs na opracowanie koncepcji wystawy archeologicznej o roboczym tytule "Westerplatte. Pamięć w ziemi zapisana" jest jednoetapowym, otwartym, realizacyjnym projektem wystawienniczym.

Celem konkursu jest wyłonienie najkorzystniejszej pracy stanowiącej koncepcję zagospodarowania wnętrza historycznego budynku dawnej elektrowni do celów wystawienniczych. W założeniach organizatorów praca ta powinna w należyty sposób korespondować z rangą miejsca, w którym rozpoczęła się II wojna światowa – konflikt, który tak głęboko dotknął naród polski, a nierozerwalnie związany jest z heroiczną postawą żołnierzy Wojska Polskiego.

 

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby i podmioty prawne, które spełniają wymagania określone w regulaminie.

 

Zamawiający określa maksymalny planowany łączny koszt wykonania zadań na podstawie projektu zrealizowanej pracy konkursowej na kwotę nieprzekraczającą 1 000 000 zł brutto.

 

Organizatorem konkursu jest Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

 

Patronat objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.