Kontakt

Konkurs na budowę wystawy w Elektrowni na Westerplatte

W niniejszym konkursie wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do organizatora drogą pocztową – tradycyjną lub drogą elektroniczną – na poniższe adresy:

 

 

  • tradycyjną pocztą – na adres: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, plac Władysława Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk.

 

 

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z uczestnikami konkursu są:

 

 

  • zastępcy sekretarza Sądu Konkursowego:

Paulina Kierznikiewicz, tel. +48 58 323 75 78, e-mail: p.kierznikiewicz@muzeum1939.pl

Karolina Chajbos, tel. +48 58 323 75 53, e-mail: k.chajbos@muzeum1939.pl

Elżbieta Adrych, tel. +48 58 323 75 53, e-mail: e.adrych@muzeum1939.pl

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o konkursie:

https://muzeum1939.pl/konkurs-wystawa-elektrownia-Westerplatte