Sąd konkursowy

Konkurs na budowę wystawy w Elektrowni na Westerplatte

Imię i nazwisko

Funkcja

Jan Sikora

Przewodniczący Sądu Konkursowego

Jarosław Tuliszka

Zastępca przewodniczącego Sądu Konkursowego

Igor Strzok

Sędzia

Karol Nawrocki

Sędzia

Waldemar Affelt

Sędzia

Jacek Friedrich

Sędzia

Anna Zalewska

Sędzia