Konkurs na koncepcję projektową MWiW 1939

Dwuetapowy realizacyjny Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji projektowej Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na Westerplatte

Misją Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 jest dbanie o autentyzm pola bitwy, podtrzymywanie pamięci o postawie polskiego społeczeństwa w czasie II wojny światowej, a także pielęgnacja miejsca, w którym rozpoczął się najtragiczniejszy konflikt w dziejach.

 

W obiektach, które powstaną na historycznym polu bitwy, zostanie opowiedziana nie tylko historia wrześniowych walk na Westerplatte, ale i szerszy kontekst wojny obronnej 1939 r. Plenerowy charakter całego założenia pozwoli na utworzenie Muzeum w obrębie historycznej przestrzeni, w tym w uczytelnionych reliktach przeszłości, otoczonych autentycznym krajobrazem. Centrum i serce kompleksu od 2022 r. stanowi nowy Cmentarz Żołnierzy Wojska Polskiego, na którym pochowano obrońców Westerplatte. Dzięki trwającym wciąż badaniom archeologicznym do tej pory podniesiono z tej szczególnej ziemi ponad 60 tys. artefaktów. Najcenniejsze z nich będą prezentowane na wystawach ulokowanych na dostępnej przestrzeni Westerplatte. 

 

Mamy nadzieję, że dzięki działaniom Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 uda się przywrócić historyczny rys Wojskowej Składnicy Tranzytowej, co uczytelni teren historycznego pola bitwy i pozwoli lepiej zrozumieć wydarzenia z pierwszych dni września 1939 r.

 

Jest to projekt społecznie potrzebny i oczekiwany.

 

Konkurs został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotacja celowa na zadanie: Budowa Muzeum Westerplatte i rewitalizacja Pola Bitwy 1939.