Wyniki konkursu

Dwuetapowy realizacyjny Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji projektowej Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na Westerplatte

W tym miejscu zostaną umieszczone wyniki Konkursu, po jego zakończeniu.