Aktualności

Dwuetapowy realizacyjny Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji projektowej Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na Westerplatte

31 października 2023 r.

31 października br. w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyła się konferencja prasowa, podczas której ogłoszono wyniki „Dwuetapowego realizacyjnego Konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji projektowej Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na Westerplatte”.

 

W konferencji udział wzięli dyrektor MIIWŚ dr hab. Grzegorz Berendt, sekretarz stanu, generalny konserwator zabytków dr Jarosław Sellin oraz przewodnicząca sądu konkursowego prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka.

 

Zwycięską pracę wykonali współpracujący ze sobą:


Muro Architekci sp. z o.o.
ul. Nawrot 9/11 lok. 7, 90-014 Łódź
Krystyna Lachman-Pabich
Lachman Pabich Architekci

ul. Włościańska 12, 91-481 Łódź
Pracownia Architektoniczna „Projektownia”
ul. Nawrot 42 lok. 1U, 90-014 Łódź

 

Więcej informacji dostępnych jest w zakładce "Wyniki Konkursu" oraz we wpisie na stronie internetowej muzeum.

 


 

5 lipca 2023 r.
23 czerwca 2023 r. odbyły się obrady sądu konkursowego I etapu „Dwuetapowego realizacyjnego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji projektowej Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku”.

 

W trakcie wielogodzinnego posiedzenia sędziowie ocenili pięć nadesłanych opracowań studialnych. Wszystkie opracowania spełniły kryteria określone w regulaminie konkursu, w związku z czym pięciu uczestników zostało zaproszonych do udziału w II etapie konkursu. 


Informujemy, że do II etapu konkursu zakwalifikowały się opracowania z następującą sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą:
1)    514398,
2)    263407,
3)    091939,
4)    780327,
5)    360792.


Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na październik 2023 r.
 


 

12 kwietnia 2023 r.
Zakończyliśmy procedurę weryfikacji złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w „Dwuetapowym realizacyjnym Konkursie architektoniczno-urbanistycznym na opracowanie koncepcji projektowej Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku”.


Z ogromną przyjemnością informujemy, że do I etapu konkursu zaprosiliśmy 6 uczestników, którzy spełnili warunki udziału zawarte w regulaminie. O wynikach weryfikacji każdy z uczestników został poinformowany indywidualnie, z uwagi na konieczność spełnienia warunku zachowania ich anonimowości.

 

Ostateczny termin składania opracowań studialnych upływa 13 czerwca 2023 r. o godzinie 12:00.

 

Przewidujemy, że wyniki I etapu konkursu poznamy do końca czerwca 2023 r.

 


 

3 marca 2023 r.

Zakończyliśmy procedurę przyjmowania wniosków o dopuszczenie do udziału w „Dwuetapowym realizacyjnym Konkursie architektoniczno-urbanistycznym na opracowanie koncepcji projektowej Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku”.

 

Informujemy, że łącznie wpłynęło 16 wniosków, w tym 14 o czasie oraz 2 po terminie.

 

Po weryfikacji poprawności złożonych wniosków oraz spełniania wymagań udziału w konkursie wszyscy uczestnicy zostaną indywidualnie poinformowani o jej wynikach. Jednocześnie uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu, zostaną zaproszeni do składania opracowań studialnych.