Aktualności

Dwuetapowy realizacyjny Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji projektowej Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na Westerplatte

03.03.2023 r.

Zakończyliśmy procedurę przyjmowania wniosków o dopuszczenie do udziału w „Dwuetapowym realizacyjnym Konkursie architektoniczno-urbanistycznym na opracowanie koncepcji projektowej Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku”.

 

Informujemy, że łącznie wpłynęło 16 wniosków, w tym 14 o czasie oraz 2 po terminie.

 

Po weryfikacji poprawności złożonych wniosków oraz spełniania wymagań udziału w konkursie wszyscy uczestnicy zostaną indywidualnie poinformowani o jej wynikach. Jednocześnie uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu, zostaną zaproszeni do składania opracowań studialnych.