Aktualności

Dwuetapowy realizacyjny Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji projektowej Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na Westerplatte

5 lipca 2023 r.
23 czerwca 2023 r. odbyły się obrady sądu konkursowego I etapu „Dwuetapowego realizacyjnego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji projektowej Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku”.

 

W trakcie wielogodzinnego posiedzenia sędziowie ocenili pięć nadesłanych opracowań studialnych. Wszystkie opracowania spełniły kryteria określone w regulaminie konkursu, w związku z czym pięciu uczestników zostało zaproszonych do udziału w II etapie konkursu. 


Informujemy, że do II etapu konkursu zakwalifikowały się opracowania z następującą sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą:
1)    514398,
2)    263407,
3)    091939,
4)    780327,
5)    360792.


Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na październik 2023 r.
 


 

12 kwietnia 2023 r.
Zakończyliśmy procedurę weryfikacji złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w „Dwuetapowym realizacyjnym Konkursie architektoniczno-urbanistycznym na opracowanie koncepcji projektowej Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku”.


Z ogromną przyjemnością informujemy, że do I etapu konkursu zaprosiliśmy 6 uczestników, którzy spełnili warunki udziału zawarte w regulaminie. O wynikach weryfikacji każdy z uczestników został poinformowany indywidualnie, z uwagi na konieczność spełnienia warunku zachowania ich anonimowości.

 

Ostateczny termin składania opracowań studialnych upływa 13 czerwca 2023 r. o godzinie 12:00.

 

Przewidujemy, że wyniki I etapu konkursu poznamy do końca czerwca 2023 r.

 


 

3 marca 2023 r.

Zakończyliśmy procedurę przyjmowania wniosków o dopuszczenie do udziału w „Dwuetapowym realizacyjnym Konkursie architektoniczno-urbanistycznym na opracowanie koncepcji projektowej Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku”.

 

Informujemy, że łącznie wpłynęło 16 wniosków, w tym 14 o czasie oraz 2 po terminie.

 

Po weryfikacji poprawności złożonych wniosków oraz spełniania wymagań udziału w konkursie wszyscy uczestnicy zostaną indywidualnie poinformowani o jej wynikach. Jednocześnie uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu, zostaną zaproszeni do składania opracowań studialnych.