I ETAP KONKURSU

1.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

do

27.02.2023 r.

2.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

do

03.03.2023 r.

do godziny

12:00

3.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących przygotowania i składania opracowań studialnych

min. 56 dni od dnia otrzymania informacji o zaproszeniu do udziału w konkursie;

szacowany termin

29.05.2023 r.

4.

Termin składania opracowań studialnych

 

min. 60 dni od dnia otrzymania informacji o zaproszeniu do udziału w konkursie;

szacowany termin

02.06.2023 r.

5.

Termin powiadomienia uczestników konkursu o kwalifikacji do etapu II oraz zaproszenia do składania prac konkursowych

do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia I etapu konkursu;

szacowany termin

27.06.2023 r.

II ETAP KONKURSU

6.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących przygotowania i składania prac konkursowych

min. 76 dni od dnia otrzymania informacji o zaproszeniu do składania prac konkursowych;

szacowany termin

11.09.2023 r.

7.

Termin składania prac konkursowych

 

min. 80 dni od dnia otrzymania informacji o zaproszeniu do składania prac konkursowych;

szacowany termin

15.09.2023 r.

8.

Ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej konkursu

do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia II etapu konkursu;

szacowany termin

16.10.2023

9.

Ewentualna wystawa pokonkursowa

do 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu

10.

Ewentualna dyskusja pokonkursowa

do 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu

 

Wskazane terminy mogą ulec zmianie. W takich przypadkach uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni niezwłocznie i z odpowiednim wyprzedzeniem.