Sąd konkursowy i Nagrody

SĄD KONKURSOWY

 

Sąd Konkursowy został powołany do oceny opracowań studialnych i prac konkursowych, wybrania najlepszych oraz przyznania nagród.

 

W skład Sądu Konkursowego wchodzą:

 

1.

prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka

Przewodnicząca Sądu Konkursowego

2.

dr hab. inż. arch. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz

Sędzia Referent

3.

dr inż. arch. Izabela Burda

członek Sądu Konkursowego

4.

dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor

członek Sądu Konkursowego

5.

mgr inż. arch. Igor Strzok

członek Sądu Konkursowego

6.

prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens

członek Sądu Konkursowego

7.

dr inż. arch. Wacław Szarejko

członek Sądu Konkursowego

8.

mgr Filip Kuczma

członek Sądu Konkursowego

9.

prof. dr hab. Wojciech Śleszyński

członek Sądu Konkursowego

10.

mgr Adam Koperkiewicz

członek Sądu Konkursowego

11.

dr hab. Jacek Friedrich

członek Sądu Konkursowego

12.

dr Karol Nawrocki

członek Sądu Konkursowego

13.

prof. dr hab. Stanisław Radwański

członek Sądu Konkursowego

14.

dr Robert Domżał

członek Sądu Konkursowego

15.

mgr inż. Piotr Zając

członek Sądu Konkursowego


Sędziowie rezerwowi:

 

1.

dr hab. inż. arch. Elżbieta Ratajczak-Piątkowska

2.

dr inż. arch. Magdalena Podwojewska

3.  dr. inż. arch. Jan Cudzik

                                

 

NAGRODY

Muzeum przewiduje możliwość przyznania trzech nagród pieniężnych oraz trzech nagród pieniężnych w formie wyróżnień w łącznej kwocie 240 000 zł brutto.

 

Zwycięzca dodatkowo otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie swojej pracy konkursowej.

 

Szczegółowy podział nagród:

Nagrody pieniężne:

I NAGRODA – kwota pieniężna w wysokości 75 000 zł brutto

II NAGRODA – kwota pieniężna w wysokości 50 000 zł brutto

III NAGRODA – kwota pieniężna w wysokości 40 000 zł brutto

 

Nagrody pieniężne w formie wyróżnień:

po 25 000 zł brutto dla autorów trzech wyróżnionych prac.