Przejdź do treści
Muzeum II Wojny Światowej

Inauguracja międzynarodowego projektu memoratywno-edukacyjnego "Szlak nadziei"

19 lipca 2021 roku pod przewodnictwem dr. Karola Nawrockiego, obecnego prezesa IPN, odbyło się spotkanie połączonego zespołu Instytutu Pamięci Narodowej i Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, inaugurujące międzynarodowy projekt memoratywno-edukacyjny, mający na celu ukazanie wędrówki ponad 116 tysięcy Polaków – cywilów i żołnierzy generała Andersa – oraz szlaku bojowego 1. Dywizji Pancernej Generała Maczka.

 

Celem przedsięwzięcia jest edukacja w zakresie zaangażowania i determinacji Polaków w walkę o wolną od totalitaryzmów Europę. Realizacja projektu została przewidziana na lata 2021‒2025. W swoim założeniu przedsięwzięcie obejmie aż trzy kontynenty oraz kraje, które przemierzyła Armia Andersa. Będziemy między innymi prezentować związki obywateli poszczególnych państw, lokalnych społeczności, z Armią Andersa, poszukiwać materiałów archiwalnych i docierać do osób pamiętających wojenne wydarzenia lub ich rodzin. Projekt zakłada także liczne notacje ze świadkami historii.

 

Wystawy, prezentowane w miejscach przez które przechodzili andersowcy, przedstawiać będą  zarówno szerszy kontekst wędrówki, jak i nawiązywać będą do lokalnych, wyjątkowych dla danych miejsc zagadnień. Planowane jest także wydanie katalogu w wielu wersjach językowych.

 

Projekt zakłada także godne upamiętnienie polskich żołnierzy i osób cywilnych, których groby rozsiane są po całym świecie. W planach jest realizacja tablic pamiątkowych i pomników, jak i renowacja istniejących już upamiętnień.

 

Dzięki projektowanemu portalowi internetowemu, zawierającemu zróżnicowane projekty multimedialne oraz materiały tekstowe, wiedza na temat tego wyjątkowego zagadnienia, będzie mogła dotrzeć do szerokiego grona odbiorców z Polski i ze świata.  Planowane są także materiały wydawnicze, w postaci książek, komiksów czy gier, jak i promocja istniejących materiałów związanych m.in. ze szlakiem bojowym Generała Andersa.

 

Ponadto, na początku lipca 2021 r. kierowana przez dr. Nawrockiego delegacja IPN oraz Muzeum II Wojny Światowej przebywała w Uzbekistanie, gdzie prowadzono rozmowy z uzbeckimi instytucjami archiwalnymi, naukowymi i muzealnymi w kwestii wymiany dokumentów i organizacji wydarzeń o charakterze naukowym, poświęconych Armii Andersa. Przeprowadzone zostały pierwsze notacje ze świadkami historii, jak i odwiedzono związane z Polakami miejsca pamięci. Więcej informacji o wizycie MIIWŚ w Uzbekistanie.

 

Zapraszamy do zapoznania się z dotychczasowymi działaniami Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku mającymi na celu upamiętnienie historii cywilów i żołnierzy generała Andersa – oraz szlaku bojowego 1. Dywizji Pancernej Generała Maczka:

 

•    Międzynarodowa wystawa „Pancerne Skrzydła”;
•    Eksponaty prezentowane w ramach akcji „Wejście w Historię”, związane z Polskimi Siłami Zbrojnymi:
- Bluza mundurowa ppłk. Włodzimierza Samiry
- bluza mundurowa battledress
•    Zajęcia edukacyjne dla dzieci „Szlakiem Niedźwiedzia Wojtka”;
•    Materiały edukacyjne dotyczące Niedźwiedzia Wojtka, do samodzielnego wykorzystania;
•    Zabytki znajdujące się na wystawie czasowej „Walka i Cierpienie. Obywatele polscy podczas II wojny światowe” w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, w tym skórzany kufer ze zbioru pamiątek po gen. Władysławie Andersie;
•    Muzealna kolekcja przedmiotów nawiązujących do Niedźwiedzia Wojtka;
•    Publikacja „Żołnierze Generała Maczka” autorstwa: J. Pałka, M. Venken, K. M. Zalewski.