Europejska Noc Muzeów, fot. Roman Jocher

Za nami Europejska Noc Muzeów

15 maja Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku po raz kolejny włączyło się do akcji Europejska Noc Muzeów. Tego dnia dla zwiedzających przygotowany został szereg niezwykłych atrakcji. Ze względu na obecną sytuację pandemiczną wydarzenie zorganizowane zostało w formule hybrydowej – zarówno w przestrzeni muzealnej, jak i wirtualnej. 

Tym razem obchody Europejskiej Nocy Muzeów w MIIWŚ zaczęły się już w południe briefingiem inaugurującym wystawę czasową „Tadeusz Pietrzykowski – wojownik o duszy artysty”. Ekspozycja, którą można bezpłatnie zwiedzać do 31 sierpnia br., dostępna jest również w formie wirtualnej na naszym koncie na portalu Sketchfab.


Dla zwiedzających, którzy odwiedzili Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, od godziny 19:00 przygotowano bilety na zwiedzanie wystawy stałej i wystawy czasowej „Walka i Cierpienie. Obywatele polscy podczas II wojny światowej” w cenie 1 zł. W ten wyjątkowy wieczór nasze ekspozycje dostępne były do godziny 1:00. Tuż przy wejściu głównym nasi goście zobaczyć mogli specjalnie zaprezentowane z tej okazji eksponaty w ramach akcji „Wejście w historię”. Są to:

 • Bluza mundurowa ppłk. Włodzimierza Samiry, oficera 2 Korpusu Polskiego, instruktora, współtwórcy polskich jednostek pancernych, Bliski Wschód-Włochy, 1942-1945. Zbiory MIIWS.

  Włodzimierz Samira był zawodowym oficerem Wojska Polskiego. W czasie kampanii polskiej służył w Ośrodku Zapasowym Broni Pancernych w Żurawicy. Jesienią 1939 r. został aresztowany przez NKWD. Po uwolnieniu, od  października 1941 r. uczestniczył w formowaniu oddziałów pancernych w Armii Polskiej w ZSRS. Po ewakuacji armii służył w 7 rezerwowej Dywizji Piechoty będącej jednostką zapasowo-szkolną 2 Korpusu. W kwietniu 1944 r. został dowódcą 9 wysuniętego szwadronu dostawy czołgów wchodzącego w skład 2 Brygady Pancernej. Od jesieni 1944 r. zajmował stanowisko komendanta Skrzydła Pancernego w Centrum Wyszkolenia Wojsk Pancernych zorganizowanego w 2 Korpusie Polskim we Włoszech. 
   
 • Reprint z XVIII wiecznego atlasu, przedstawiający wzgórze i klasztor Monte Cassino, pochodzący ze zbioru pamiątek po gen. Władysławie Andersie, Wielka Brytania po 1944 r., dar Haliny Milne. Zbiory MIIWS.
   
 • Mapa „ITALIA 1:25 000 CASSINO – PIEDIMONTE”, opracowana przez polską 12 Kompanię Geograficzną, obejmująca obszar działania jednostek 2 Korpusu Polskiego w czasie bitwy pod Monte Cassino, Włochy 1945 r., dar Tadeusza Merkun. Zbiory MIIWS.

  W czasie walk we Włoszech w 1944 r. oddziały niemieckie broniły linii umocnień tzw. Linii Gustawa, która uniemożliwiała aliantom zajęcie Rzymu. Jedną z jej kluczowych pozycji było wzgórze Monte Cassino, gdzie znajdowało się opactwo benedyktyńskie. Walki o przełamanie linii trwające z przerwami od stycznia 1944 roku zakończyły się ostatecznie zwycięstwem aliantów w maju 1944 r. Kluczową rolę odegrali polscy żołnierze służący w 2 Korpusie dowodzonym przez gen. Władysława Andersa, którzy w dniach 11-18 maja zdobyli niemieckie pozycje obronne i opanowali Monte Cassino. Bitwa ta była istotna dla działań oddziałów alianckich we Włoszech, a wieść o zwycięstwie 2 Korpusu miała wielkie znaczenie propagandowe. Monte Cassino stało się symbolem zaangażowania i waleczności żołnierza polskiego.

Goście oczekujący na placu przed Muzeum zobaczyć mogli dwie wystawy plenerowe. Ekspozycje dostępne są również w formie online.

Wystawa czasowa „Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku”

Wystawa czasowa „The Airmen”

Wszystkie wystawy podczas wydarzenia zostały udostępnione przy zachowaniu reżimu sanitarnego, zgodnie z działaniami prowadzonymi w ramach akcji #M2WSbezpiecznie.


Uczestnicy akcji, którzy wzięli wirtualny udział w Europejskiej Nocy Muzeów, zobaczyć mogli miniatury filmowe, w których pracownicy Działu Naukowo-Edukacyjnego MIIWŚ przybliżyli wybrane aspekty walki żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i polskiego wkładu w zwycięstwo nad III Rzeszą.
 Wszystkim, którzy spędzili ten wieczór z nami zarówno podczas zwiedzania wystaw, jak i w formie wirtualnej, serdecznie dziękujemy za liczną frekwencję!

#WejściewHistorię
„Wejście w historię” to akcja, w ramach której na poziomie -1 Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (przy wejściu głównym) prezentowane są eksponaty związane z aktualnymi rocznicami, wydarzeniami wojennymi lub zagadnieniami okresu wojny i okupacji. Ideą cyklu jest przede wszystkim pokazanie eksponatów na co dzień nieprezentowanych w przestrzeni Muzeum, a związanych z interesującym zdarzeniami i osobistymi historiami.