Slajder

BUDOWA CMENTARZA
badania archeologiczne
COMPETITION FOR THE CONCEPTUAL DESIGN OF THE MUSEUM OF WESTERPLATTE AND WAR OF 1939
Budowa cmentarza i rozpoczęcie IX etapu badań archeologicznych

BADANIA ARCHEOLOGICZNE

VII etap badań archeologicznych

Poszukiwanie reliktów Wojskowej Składnicy Tranzytowej i Wartowni nr 5.

Co-financed from the funds of the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland. Westerplatte and the War of 1939 Museum Development and the Revival of 1939 Westerplatte Battlefield.