Misja Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 od kwietnia 2017 r. funkcjonuje jako oddział Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.  Naszą misją jest stworzenie na terenie byłej Wojskowej Składnicy Tranzytowej muzeum plenerowego, które pozwoli zrozumieć historię siedmiodniowej obrony półwyspu we wrześniu 1939 roku.

 – Najważniejszym wyzwaniem na najbliższe lata pozostaje budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. To zadanie niezwykle istotne i odpowiedzialne, ponieważ poprzez utworzenie, a następnie działalność takiego muzeum plenerowego, swoistego parku pamięci narodowej, opowiemy naszym gościom z całego świata, że 1 września 1939 r. na Westerplatte wybuchła II wojna światowa. Po dekadach zaniedbań wobec Westerplatte jesteśmy zobowiązani do zarówno do działań konserwatorskich, odbudowy reliktów oraz powrotu do oryginalnych ścieżek komunikacyjnych Wojskowej Składnicy Tranzytowej, jak i do zwiększenia świadomości o tym, co dokładnie wydarzyło się na półwyspie w pierwszych dniach II wojny światowej. Stworzymy miejsce skupione wokół trzech symboli: autentyzmu pola bitwy, polskich postaw w czasie II wojny światowej i początku wybuchu tego tragicznego konfliktu – dr Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.


Wśród kluczowych zadań zaplanowanych w ramach trzyetapowej inwestycji należy wymienić rekonstrukcję części historycznych budynków według planów sprzed 1939 roku, uczytelnienie ruin, a także przeprowadzenie prac konserwatorskich. Ponadto nieopodal Pomnika Obrońców Westerplatte powstanie budynek z przestrzenią muzealną.

 

Ochrona, utrzymanie i rewitalizacja zespołu obiektów architektury militarnej na terenie Westerplatte należą do zakresu naszych działań. Jako instytucja realizujemy zadanie upowszechniania wiedzy dotyczącej II wojny światowej, konsekwentnie przywracając pamięć o miejscu-symbolu jakim jest Westerplatte. 

 

Kolejnym ważnym elementem naszej misji jest prowadzenie na terenie byłej Wojskowej Składnicy Tranzytowej badań archeologicznych realizowanych przez Dział Archeologiczny Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Dzięki podjętym pracom udało się odkryć ponad 50 000 zabytków, a co najważniejsze szczątki 9 Obrońców Westerplatte, z czego 5 zidentyfikowano. Naszym celem jest oddanie im hołdu i zapewnienie godnego miejsca pochówku na nowym cmentarzu wojskowym Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte, gdzie spocznie również mjr Henryk Sucharski.

Co nowego na Westerplatte
aktualności westerplatte