IX etap badań archeologicznych

IX etap badań archeologicznych

27 października zakończył się IX etap badań archeologicznych na Westerplatte prowadzony przez Dział Archeologiczny Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.


W trakcie prac kontynuowano rozpoczęte w 2021 r. poszukiwania szczątków poległego obrońcy składnicy, legionisty Mieczysława Krzaka. Żołnierz ten zginął najpewniej w nocy z 2 na 3 września 1939 r. w rejonie placówki „Fort”. Odnalezienie szczątków wszystkich polskich żołnierzy poległych podczas obrony składnicy, ich identyfikacja oraz pochówek w imiennych grobach z należnymi bohaterom honorami jest priorytetowym zadaniem dla muzealnych archeologów.


Od początku czerwca, w trakcie badań, zadokumentowano relikty schronów amunicyjnych nr 8, 10, 11 i 12 oraz zainicjowano prace zmierzające do zlokalizowania stanowiska polskiej armaty 76,2 mm. Archeolodzy prowadzili badania w sąsiedztwie zabytkowej elektrowni składnicy oraz nadzorowali prace ziemne związane z budową nowego cmentarza wojskowego żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte. W sąsiedztwie cmentarza natrafiono na trzy leje powstałe w trakcie niemieckiego ataku na polską placówkę, w których odnaleziono przedmioty pochodzące z willi oficerskiej oraz wartowni nr 5. W trakcie badań pozyskano ponad 1500 artefaktów związanych głównie ze służbą polskich żołnierzy na Westerplatte oraz bohaterską obroną składnicy we wrześniu 1939 r.

 

Łączna powierzchnia szczegółowo udokumentowana za pomocą wykopów i sondaży archeologicznych wyniosła 860 m².